Προστασία Περιβάλλοντος

“One Stop-Shop” Container Transports - Container Logistics & Trading

 

Πράσινες Μεταφορές

Η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι μερικά από τα τρέχοντα καυτά θέματα της κοινωνίας, της οικονομίας και, φυσικά, στον τομέα των μεταφορών. για την Ελληνική Μεταφορική Κοντέινερς ΑΕ αυτά τα ζητήματα δεν είναι μόνο μοντέρνα συνθήματα, αλλά τρόπος λειτουργίας για δεκαετίες.  1. 1Η αυξημένη χρήση των φορτηγών με εξοπλισμό φιλικό προς το περιβάλλον (EURO 4/5).

  2. 2Συνεχιζόμενες επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό χαμηλών ρύπων

  3. 3Η συνεχής επέκταση του δικτύου συνδυασμένων μεταφορών

  4. 4Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού μεταφορών - περαιτέρω μείωση των κενών χιλιόμετρα (κυκλική απασχόληση)

 


Διαχείριση Αποβλήτων

Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων της επιχείρησης είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος στον τομέα των μεταφορών. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με εγκεκριμένους φορείς Συλλογής Λιπαντικών και Ελαίων καθώς και Συσσωρευτών προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος.


Συγκεκριμένα σε συνεργασία με το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΣΕ Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη εταιρεία και το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ.) ΑΕ συμβάλλουμε στην σωστή ανακύκλωση στοιχείων βλαβερών για το περιβάλλον.

http://www.facebook.com/pages/Hellenic-Container-Transport-SA/151458138706